Teamcoaching

Wanneer kies je voor teamcoaching?

  • Bij voorkeur als het team al lekker draait en je verdieping in de samenwerking wilt. Dan kunnen de mooie cruciale gesprekken gevoerd gaan worden wat een basis is voor een nog betere samenwerking en een weg naar flow.
  • Het team in nieuwe samenstelling is en elkaar wil leren kennen om te weten waar een ieder goed en leuk vindt. Hierdoor ontstaat energie en inspiratie
  • Als het team gerichter wil werken aan teamdoelen en jij je als teamleider/manager overbodig wil maken door de verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort.
Aanpak

Een traject duurt doorgaans vier sessies.

In de eerste sessie bepaal je met mij ontwikkelingsvragen en doelen, die we in de overige sessies verwezenlijken door middel van training en coaching, effectieve communicatie, en intervisie en het team uiteindelijk bewuster is van onderlinge patronen.

Resultaat
  • Betere onderlinge communicatie, gesprekken die gevoerd dienen te worden, worden ook gevoerd. Dus er hangt niks meer in de lucht
  • Concrete afspraken, waar iedereen zich aan houdt omdat het teamresultaat het belangrijkste resultaat is.
  • Met inspiratie en flow aan de slag. Waardering en erkenning van elkaar is een feit.
Share This