Wat doet COOS

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Meer plezier in de samenwerking en de meerwaarde zien van de onderlinge verschillen zodat het geheel meer is dan de som der delen. Dat is ook uitgesproken.

Daarvoor wordt teamcoaching en/of 1-op-1 coaching ingezet. Met coaching onderzoekt het team of jij zelf wat werkt en wat niet. Welk gedrag en welke manier van communiceren draagt bij aan zakelijk succes en werkplezier, dan gaan we daar mee verder.

Welk gedrag frustreert de samenwerking, dan stoppen we daar mee of gaan we daar een verandering in aanbrengen.

Door kennis te maken met en het uitproberen van nieuw gedrag en verbindende communicatie ervaar jij of het team wat de effecten hiervan zijn.  En zodoende neem jij of het team uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid om blijvend te verbeteren.

Maatwerktrajecten (bijv het begeleiden van verandertrajecten) en het programma Fitte Business behoren ook tot de mogelijkheid. We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk zegt Jan Rotmans. En welk leiderschap hoort daar bij, wat doet de versnelling van de economie met leiderschap, werken jaarplannen nog in een omgeving die zo snel verandert? Fitte Business geeft daar antwoord en inzichten op.

Aanpak 1-op-1 Coaching

Op basis van positieve psychologie gaan we samen onderzoeken waar jouw drijfveren en jouw krachten liggen. Om inzicht te verkrijgen in je persoonlijkheid en/of je leiderschapcompetenties maak ik gebruik van de persoonlijkheidsinstrumenten Lumina Spark en/of Lumina Leader.

Middels een intakegesprek kunnen we onderzoeken waar je vragen liggen en of we een klik hebben. En op basis van het intakegesprek bepalen hoe lang het coachtraject duurt, of hoeveel gesprekken er nodig zijn.

 

Resultaat

Met 1-op-1 coaching ontdek je waarom jij de dingen doet die je doet. Vanuit een positief psychologische aanpak weet jij dat dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn juist jouw talenten zijn. Je denkt en voelt het dus niet alleen meer, maar je weet het ook. Dat geeft vertrouwen zodat jij je eigen verwachtingen kan overtreffen!

teamcoaching
  • Bij voorkeur als het team al lekker draait en je verdieping in de samenwerking wilt. Dan kunnen de mooie cruciale gesprekken gevoerd gaan worden wat een basis is voor een nog betere samenwerking en een weg naar flow.
  • Het team in nieuwe samenstelling is en elkaar wil leren kennen om te weten waar een ieder goed en leuk vindt. Hierdoor ontstaat energie en inspiratie.
  • Als het team gerichter wil werken aan teamdoelen en jij je als teamleider/manager overbodig wil maken door de verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort.
Aanpak

Een traject duurt doorgaans vier sessies.

In de eerste sessie bepaal je met mij ontwikkelingsvragen en doelen, die we in de overige sessies verwezenlijken door middel van training en coaching, effectieve communicatie, en intervisie en het team uiteindelijk bewuster is van onderlinge patronen.

Resultaat
  • Betere onderlinge communicatie, gesprekken die gevoerd dienen te worden, worden ook gevoerd. Dus er hangt niks meer in de lucht
  • Concrete afspraken, waar iedereen zich aan houdt omdat het teamresultaat het belangrijkste resultaat is.
  • Met inspiratie en flow aan de slag. Waardering en erkenning van elkaar is een feit.